Parenterální výživa

výživa, jež je dodávána do těla mimo trávicí trakt, často skrz žilní katetr. Využívá se až v případě, že není možná enterální výživa.