Výživa dětí

Výživa dětí

Ke zdravému stravování a celkově zodpovědnému přístupu ke svému zdraví bychom my - dospělí měli vést své děti od narození. Pro děti i pro nás se zdravá životospráva stane normální. Není smutnější pohled než na obézní dítě, které ve škole svačí colu a smažené slané brambůrky. A za tento moderní nešvar ovšem tyto děti nemohou. Většina rodičů velmi dbá na stravování miminek, ovšem i starší školou povinné děti potřebují dozor a hlavně dobrý rodičovský příklad.