Enterální výživa

výživa, jež je dodávána a vstřebávána ve střevech. Příjem nejčastěji ústy nebo sondou. Pro člověka přirozená.