Nazogastrická sonda

forma enterální výživy, sonda se zavádí nosem do žaludku, podávají se roztoky určené do nazogastrické sondy, dříve se do sondy podávalo i normální mixované a pasírované jídlo. Slouží pro vyživení organismu, když není možná klasická cesta, tj. ústy - per os.