Nutriční terapeut

absolvent vyšší školy zdravotnické, oboru Nutriční terapeut, titul Dis. uváděný za jménem; absolvent vysoké školy, oboru Nutriční terapeut, titul Bc. nebo Mgr. uváděný před jménem. Pracuje v nemocnicích, poradnách, lázních, hospicích, domovech důchodců, kojeneckých ústavech, dětských domovech a také ve školních jídelnách. Je oprávněn sestavovat jídelníčky na míru určité skupině osob a to jak zdravých, tak i nemocných. Hlavním zaměřením je úprava stravy pro nemocného, vzhledem k charakteru jeho nemoci.