Nutriční asistent

absolvent střední školy zdravotnické, oboru Nutriční asistent.