Dietologie

věda zabývající se skladbou stravy a jejím vlivem na zdravotní stav člověka