Dietní sestra

starší název pro nutričního terapeuta, nutričního asistenta.