Cukrovka I. typu

Slinivka břišní

Cukrovka (diabetes mellitus) 1. typu je onemocnění slinivky břišní, ale postihuje celý organismus. Slinivka je žláza, která je součástí dutiny brišní a mimo jiné má za úkol tvořit hormon inzulín, který je potřebný pro udržování normální hodnoty krevního cukru - glukózy. Krevní cukr je pro organismus nezbytný, představuje energii pro veškeré tělesné pochody. Některé orgány jsou na krevním cukru přímo závislé – hlavně mozek a červené krvinky. Když má pacient cukru v krvi velké množství, pociťuje žízeň a proto přijímá velké množství tekutin, častěji chodí na wc, dalším příznakem je rozostřené vidění. U pacienta může dojít až ke ztrátě vědomí . Dlouhotrvající vysoké hladiny cukru v krvi poškozují orgány (oči, ledviny, cévy, nervy). Když je naopak hodnota krevního cukru nízká, dochází k pocitu slabosti a hladu, „motání hlavy“, pocení, mdlobám a nakonec i ztrátě vědomí. Aby  nedocházelo k výkyvům hladiny krevního cukru, musíme mít zdravou slinivku břišní.

Diabetes - autoimunitní porucha

Cukrovka I. typu je onemocnění autoimunitní, což znamená, že si tělo tvoří protilátky proti vlastním tkáním, které poté tkáň napadnou a zničí. Zde se jedná o protilátky proti buňkám slinivky, které tvoří inzulin, nebo proti inzulinu samotnému. Zatím se neví, proč tomu tak je. Uvažuje se, že spouštěcím mechanismem je virus nebo brzké krmení kojenců kravským mlékem. S diabetem I. typu se také často vyskytuje celiakie, což je onemocnění způsobené alergií na gluten, který je součástí cereálií.

K tvorbě protilátek často dochází v mladém věku – často v raném dětství. Po zničení části buněk slinivky se postupně tvoří méně inzulinu a dochází k projevům jeho nedostatku – nejdříve se hladina cukru v krvi po jídle vrací na normální hodnoty delší dobu, postupně se nevrátí a je trvale zvýšená – odborně se tento stav nazývá hyperglykémie (glykémie = hladina krevního cukru, hyper = zvýšená). U pacienta se tento stav projevuje pocitem žízně, pitím většího množství tekutin a častějším močením.

Hyperglykémie

Nedostatek inzulinu také neblaze ovlivňuje vnitřní prostředí organismu.  Může dojít až k nebezpečnému okyselení organismu, které se nejdřív projevuje zrychleným hlubokým dýcháním (dech je cítit acetonem) a při delším trváním až život ohrožujícím kómatem – proto vždy, když vidíte člověka v bezvědomí , neprodleně volejte Záchrannou službu!

Nebezpečí

Nebezpečí cukrovky I.typu spočívá právě v tom, že ji dlouhou dobu nepozorujeme a poprvé se může projevit právě až při velmi vysokých hladinách krevního cukru či až nebezpečným kómatem. Proto každý, kdo častěji cítí žízeň, více pije i častěji močí by měl navštívit svého praktického lékaře.

Prevence diabetu I .typu

Prevence cukrovky I. typu spočívá v prodloužení kojení mateřským mlékem a samozřejmě celkově je nutné dbát na správnou životosprávu. Probíhá také výzkum některých virů, které by mohly být za vznik diabetu I. typu zodpovědné, a následně by mohlo vzniknout očkování proti těmto virům.  Je tedy pravděpodobné, že rozvoj cukrovky I. typu by mohl být námi ovlivněný a počet případů by mohl dramaticky klesnout.