Výživový poradce

člověk, který nemusí mít zdravotnické vzdělání, jedná se o člověka s volnou živností, oficiálně není třeba, aby prokázal znalosti v oblasti zdravé výživy. Často ovšem tito lidé navštěvují kurzy, které se zabývají zdravou výživou a získávají různé certifikáty. Zajímají se o zdravou výživu, radí klientům a velmi často prodávají potravinové doplňky, nemůžou pracovat v nemocnici či ve stravovacím provoze jako nutriční asistent/terapeut. Výživoví poradci nemůžou sestavovat jídelníčky nemocným lidem.